Ett sexualiserat samhälle kan göra människor, och särskilt unga som föds in i det, “tondöva” inför den riktiga kärlekens nyanserade språkmusik, och det får förstås konsekvenser för deras relationer

Bland världens alla språk har förstås KÄRLEKENS SPRÅK en absolut särställning…!  Det är universellt tillgängligt och kan talas av alla, oberoende av nationalitet och är ett språk med en fantastisk ordskatt som också kan förstås av alla! En sällsam, supereffektiv duo av verbalspråk och kroppsspråk, och en kommunikation som har uppfyllt människan med magi och lycksalighet så länge som människan själv har funnits på vårt klot.

Och jag tror inte… att det under den här näst intill obegripligt långa tiden har funnits någon som helst oro för att kärlekens språk skulle kunna utarmas eller förlora någon av alla sina nyanser eller toner ur sitt fantastiska register. När vi älskar och lever i kärlek under de bästa förhållanden med en annan människa och är själsligt och kroppsligt förbundna, så råder BALANS, det kan vi vara säkra på…! Och just därför mår vi då så fantastiskt bra… för hormonbalansen blomstrar och alla kroppens funktioner får sin allra bästa näring för att vi TAR och GER med samma varma, kärleksfulla händer och hjärtan och vi åtrår med våra sinnena som  är vidöppna och längtande av kärleksrus…

Men tyvärr så har det moderna samhället sina svagheter och sexualiseringen är en av dem, och den avspeglas i många människor, och särskilt i den yngre generationen som föddes in i den här synen och som ser på sex som det som helt naturligt ska genomsyra det mesta, som musik och reklam, medievärlden och livs – klädstilar.

Och här kan vi verkligen tala om obalanser… för det här är handlar ju om det absolut viktigaste och finaste mellanmänskliga vi har att förvalta… som ju är och förblir KÄRLEKEN… när kroppen och själen står som allra närmast varandra i en oantastlig allians!

Men när den heliga alliansen bryts i ett verkligt sjukt helsexualiserat samhälle då riskerar speciellt yngre människor, men även andra i olika åldrar, att tappa språkförståelsen, bli analfabeter… inför kärlekens språk och kan bli både tondöva och blinda för de allra finaste subtiliteter och uttryck som är guldet i den här ömsesidiga ljuvliga kommunikationen!

Och i spåren av det, är det för mig, också förutsägbart att manschauvunism, våldtäkter och andra övergrepp ökar och att många män och även kvinnor, regredierar tillbaka… på den viktiga vägen fram till att bli sunda, hela könsvarelser. Och faller för sexualiseringens ytliga, primitiva budskap, och kanske till och med in i beroenden av snabba, okomplicerade mer känslomagra sexkickar.  Som i sin tur sen avspeglas i relationer, självbilder och människosyn!

Och det här… tror jag kommer att generera allt fler desillusionerade, olyckliga människor som fortfarande själva KAN förstå och tala kärlekens språk och som fortfarande söker den  nyanserade färgrika kärleken med ALLA sina toner och uttryck. Men som tyvärr inte så lätt hittar någon partner, en människa som fortfarande behärkar kärlekens hela språk, och som INTE har tappat den välsignade ord –  och – uttrycksförmågan och som ännu har den balansen mellan hjärta – kropp och själ kvar i sig! 

 

annsandrum

Jag heter Ann, och i mitt Andliga Rum är du varmt välkommen att stiga in! Där kommer du att möta mig i valda delar av min vardag och du kommer garanterat att få ta del av mina bakåtblickar i ett bitvis ganska brokigt liv med mycket glädje men också med en del uppförsbackar. Jag är utbildad undersköterska med lång erfarenhet av möten med människor. Under åren har jag studerat vårdvetenskap, undervisat lite i Kris - och sorgearbete och alltid jobbat hårt för att förbättra och utveckla vård och omsorg av äldre och demenssjuka. med egna koncept har jag också föreläst i ämnet. Under de senaste åren jobbade jag en tid som diakonassistent inom Svenska kyrkan. Jag har alltid skrivit i olika former och är intresserad av andliga och filosofiska frågor och tar gärna ner dem på ett vardagligt plan för att få livsbränsle.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *