Att kunna göra sig fri från en psykopat och hur man kan bygga upp sig själv på nytt

Jag ger gärna lite stöd och hjälp till dem som just nu kanske lever med en person som visar psykopatiska beteenden, och som kan befinna sig mitt i en svår och ytterst komplicerad relation där rädslor och vanmakt styr vardagen, och då man inte vet, eller vågar, se en väg ut – och bort. Jag delar mina tankar kring hur man bryter sig loss och faktiskt KAN bygga upp sig själv på nytt efter en efterlängtad separation.

Det jag skriver är insikter och kunskaper som jag genom egen erfarenhet, tidigt i livet fick med mig genom min egen pappa som var en typisk psykopat, och genom det jag och min mamma då fick genomleva. Jag har livet igenom sen fortsatt att tänka och reflektera kring de svåra livssituationer och lidanden en sån här personlighetstyp ofta orsakar sin omgivning.

Jag vet att så många kvinnor och barn och också män, lever med det här HELVETET  just i detta ögonblick när jag skriver det här, och det smärtar mig. Och jag vill så gärna, genom det jag själv upplevt och lärt mig, kunna ge lite stöd och styrka och en del direkta uppmaningar och råd till dem. Som ett tack till livet för att jag och min mamma efter många år, äntligen, med god hjälp av en inkännande sjuksköterska som min mamma kom i kontakt med, slapp ut ur en sån här livssituation med våra liv i behåll. Men med en del skador som blivit långvariga, och för min mammas del allvarliga och livsvariga.

Det jag har att säga och ge till andra är som sagt baserat på egna erfarenheter och på ett, nära nog livslångt intresse för människor och vad vi i våra relationer inte sällan gör med varandra utifrån sjukdomar, personlighetsstörningar, blockeringar och rädslor, och ibland stor okunskap.

Och jag vill göra klart att mina råd och tankar kring ämnet psykopati och anhörigas situation, INTE är kopplad till någon belagd vetenskap eller litteratur i ämnet. Men jag vet att det man under många år med egna ögon har sett på nära håll, och det man med alla sina sinnen har upplevt av att leva nära en psykopat, ger en mycket realistisk och djupt sittande upplevelse. Och för många lämnar det efter sig en kunskap som kan vara värdefull och den ska inte underskattas.

 – Psykopaten som typ och vad han eller hon, nästan undantagslöst vill uppnå i sina relationer och hur det kan påverka de anhöriga och omgivande människor.

Den som lever ut sin psykopatiska personlighet börjar ofta tidigt visa tecken i former av känslolöshet, bristande empati och hårdhet gentemot både människor och djur. De tycks njuta av att DOMINERA och MANIPULERA, göra illa, plåga och skada både fysiskt och psykiskt och sadistiska beteenden är vanliga. Hos min far utvecklades den sidan mer och mer genom åren. De är i grunden, som jag ser det mycket svaga och dåligt sammanhållna i sitt psyke och långt i från de starka stabila personer de vill ge sken av att vara. 

De bryter ner sitt offer för att ha total kontroll och avskyr och bekämpar med alla medel de människor som för dem kan utgöra hot och överlägsenhet och föraktar den svaghet som de själva egentligen bär på.

Psykopaten är EN MAKTUTÖVARE som liksom en vampyr biter sig fast och livnär sig på att suga kraft och energi ur ett för honom lämpligt offer. Det blir huvudfödan och den trigger som så vidrigt ger honom njutning på flera sätt.  Lika medfödd som deras  personlighet är ( det finns de som har frusit in sitt känsloliv och visar samma beteende) verkar den utvecklade förmågan vara att likt en hungrig rovfågel slå ner över och sätta klorna i precis “rätt” person  som är lätt att bryta ner och förstöra inifrån och ut. Och en psykopat tycks kunna lukta sig fram till den som har en särskild sårbarhet och kan direkt börja jobba med att utnyttja den för att utan skrupler nå sina syften.

– RÅD till den som befinner sig i omedelbar fara med risk för sitt liv varje dag, men som inte vågar, eller själv kan be om hjälp eller fly till en säker plats. 

Larma på alla för dig då möjliga sätt! Tänk på att ditt liv och din kropp är och alltid kommer att vara DIN egendom och DITT ansvar, och att ditt människovärde ALDRIG nånsin kan besudlas eller minskas av en människa som anser sig äga dig, göra vad han vill och är våldsam mot dig! Gå ALDRIG på löften om bot och bättring och tillfälliga kärleksförklaringar!! Det ingår i spelet och är bara ett sätt att manipulera och få dig att känna medkänsla i syfte att hålla kvar dig, och för att kunna behålla kontrollen över att ingen annan får veta eller får insyn.

Sen vill jag bara nämna att  det för vissa såna här i grunden själv -svaga personer ibland tillfälligt, i en akut allvarlig hotfull situation tycks kunna fungera som avväpnande och lugnade, att så lugnt som möjligt, och så naturligt det går  i ett sånt läge, berömma och bekräfta sånt som personen är stolt och över och är bra på. Det kan låta motsägande och konstigt att tipsa om det, men det var ett sätt som jag använde som barn till att avstyra och ingripa när min mamma var hotad. Då brukade jag “skådespela” lite och föra in frågor typ, om “hur det var i lumpen” där jag visste att han varit framgångsrik och känt sig stark och hade positiva minnen från.

På det viset kunde jag vid några tillfällen, mirakulöst nog bryta en växande akut våldsspiral  och rädda min mamma. För som sagt,  psykopaten är ett löst bygge och har förmodligen näst intill konstant ångest som dövas med olika droger, och ofta med sex och maktutövande, MEN om egot får en dos av beröm på rätt sätt, kan våldsenergier i enstaka fall brytas och det KAN bli en livräddande tidsvinst och i bästa fall också ge möjlighet till att kunna larma hjälp utifrån akut.

Det här är inget som kan användas generellt hur som helst och med alla typer av psykopatpersonligheter, men med det, vill jag ändå visa på hur slående mottagliga deras narcissistiska natur är för självbespeglande beröm och bekräftelser och hur svaga och fragmentariska deras personligheter egentligen är, fast de själva alltid vill framstå som suveräna, oslagbara, störst, bäst och vackrast…!

 

PÅMINN DIG SJÄLV om den människa du faktiskt var innan du träffade den här personen – psykopaten, som tagit över styrningen av ditt liv och som format dig efter sina behov och önskemål! Och ta varje tillfälle till kontakter med de människor som  känner dig ordentligt och våga berätta om din situation. BE DEM ATT STÄRKA DIG OCH  BEKRÄFTA DIG GENOM ATT OCKSÅ PÅMINNA OM DEN SANNA bilden av ditt gamla , sanna riktiga jag!

Vädja om den hjälp som man MÅSTE ha i en sån här situation och våga bryta din isolering, låt inte skräck och rädslor bli din slavdrivares vapen! Det GÅR att bryta upp och fly, och bli trygg, och det är fullt möjligt att restaurera och bygga upp sin självbild och ett gott självförtroende på nytt och att hitta tillbaka till en identitet som självständig och fri, det har många gjort före dig och LYCKATS!

Det ÄR fullt möjligt med hjälp av medkännande vänner eller anhöriga och med  stöd av t.ex kvinnojourer. Men du måste våga bryta upp från järngreppet, våga lita på dig själv igen och erövra det mod och den kraft i dig som du HAR, men som du lurats tro att du inte har och förlorat! Det går, och det är fullt möjligt med stöd UTIFRÅN din isolerade bunker!!

En psykopat är för mig bilden  av ett tomt människoskal där, trots all självgodhet och grandiositet, varje form av genuin känslomässig anknytning tycks omöjlig. Och där det i andra människor bor empati, hänsyn, godhet och osjälviskhet verkar det hos en psykopat bara vara som ett stort hålrum och ett tomrum som hela tiden måste fyllas med nya kickar av egoistisk tillfredsställelse och av njutningar som så otäckt uppstår av att  samvetslöst plåga sina utvalda offer.

Den här typen av personer är som sagt verkligen som känslomässiga invalider, och från början stympade på empati och medkänsla. MEN de är där emot mästare på att väcka medkännande och empati hos andra, och fram för allt hos sina offer och närstående…! De vet PRECIS vilka knappar de ska trycka på för att kunna dra nytta av att någon tycker synd om dem, och de vet att de då oftast kan sätta in extra stöt av manipulation för att få bästa möjliga effekt, hjälp och skydd för att nå sina självändamål i särskilda situationer…!

De tycks kunna som ett rovdjur lukta sig till lämpliga offer, som till skillnad från dem själva väldigt ofta är väl utvecklade känslomänniskor med goda öppna hjärtan och förmågor att förstå och känna in andras problem, och som alltid ställer upp och hjälper.

Vem som helst kan förstås bli förälskad i en psykopat som i början, precis som min pappa, är ytterst charmig och uppvaktande, men allt eftersom den här personen visar helt andra otäcka sidor så tar hos en partner med en normal emotionell beskaffenhet, mycket blandade känslor vid, och skräck och rädslor blandas med tycka -synd – om – känslor och beskyddarinstinkt. Det här VET en sån här förhärdad människa och har stor erfarenhet av, och han kalkylerar därför kallt med det…!

Så till alla er som befinner i en sån här allvarlig situation vill jag säga:

Tyck för all del INTE synd om din psykopat! Och har du redan börjat med det, så lägg DIREKT ner den för dig självförbrännande verksamheten! OM DU GÖR DET VÄXER DU OCH TAR DÅ DIREKT TILLBAKA BETYDANDE DELAR AV DIG SJÄLV OCH VINNER MARK OCH  KAN HITTA VÄGEN UT ! Det är nämligen ett självbedrägeri att ömka den här människan och det bidrar till förminskningen av dig själv. Och som att ge näring till den eld som psykopaten har tänt, och som han vill förtära dig med. Och genom det finner han lust och tillfredsställelse och dövar sin egentliga tomhets – ångest!

Kärlek har en HELT annan betydelse- definition för den som har en psykopatisk läggning, och ligger  endast inom de basala drifternas och den egna tillfredsställelsens område! Och är nästan alltid långt i från vad man som partner från början kan uppleva och tro! Och det blir då förstås sårande och chockartat för en partner.

Fatta mod och lämna en sån här själslig terrorist, det GÅR och det är möjligt och du KAN börja leva och andas i trygghet igen! MEN det kräver hjälp utifrån, från din omvärld och den hjälpen kan vara skillnaden mellan liv och död för en utsatt människa…!

Det blir inte synd om den psykopat som du lämnar för han kan inte känna det djupet av sorg eller ånger i sig själv, istället satsar han på nya jaktmarker och nya offer och är ohjälpbar och resistent  mot vård och behandling – tyvärr.

MEN ur ett friskt, normalt och sunt perspektiv så är VARJE kvinna som varje gång lämnar en sån här man varaktigt, EN SEGER FÖR DET GODA OCH FÖR HELA KVINNOSLÄKTET och ett föredöme! Och för varje gång det händer innebär det för mannen en varningsstämpel ytteerligare och ett bevis på det omänskliga i honom. 

Psykopaten är en allt igenom mörk och tragisk person, som man om man stött på honom, har svårt att finna sympati i, hur man än försöker. Och han, (eller hon…) är som jag ser det, en mycket djupt skadad resenär på livets resa som nog behöver många liv och rätt människor och omständigheter för att kunna läkas och rehabiliteras ur ett andligt perspektiv.

Och att bli lämnad av sitt offer kan vara precis den omständigheten, som  hos en sån person kan utgöra en liten del av den andliga läkning, som i ett vidare perspektiv kanske kan återskapa det mänskliga fundamentet i honom…

 

 

 

 

 

annsandrum

Jag heter Ann, och i mitt Andliga Rum är du varmt välkommen att stiga in! Där kommer du att möta mig i valda delar av min vardag och du kommer garanterat att få ta del av mina bakåtblickar i ett bitvis ganska brokigt liv med mycket glädje men också med en del uppförsbackar. Jag är utbildad undersköterska med lång erfarenhet av möten med människor. Under åren har jag studerat vårdvetenskap, undervisat lite i Kris - och sorgearbete och alltid jobbat hårt för att förbättra och utveckla vård och omsorg av äldre och demenssjuka. med egna koncept har jag också föreläst i ämnet. Under de senaste åren jobbade jag en tid som diakonassistent inom Svenska kyrkan. Jag har alltid skrivit i olika former och är intresserad av andliga och filosofiska frågor och tar gärna ner dem på ett vardagligt plan för att få livsbränsle.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *