För att förstå och bekämpa ojämlikhet mellan män och kvinnor måste vi låta kunskapen om hela det mänskliga registret vara grunden!

Jag är svårt allergisk mot gamla unkna och egentligen stillastående debatter som närmat sig schablonen och där improduktiv ilska och krigföring tagit över och går före sansade kloka tankar och framåtskridande analyser. Ett exempel på det är, vågar jag sticka ut hakan och påstå,  stora delar av det VIKTIGA samtal som i dag förs i det stora offentliga rummet som belyser bristen på jämlikhet och missförhållanden mellan kvinnor och män.

Det är dags att vi släpper in lite frisk luft, mer PRESTIGELÖSHET och fler KEDJOR av tankar och lägger ner den ganska primitiva, instinktstyrda krigföringen mot män som vore de en absolut homogen grupp av allt igenom ondskefulla varelser. För vapenmakten, var den förekommer, lägger sig som bekant alltid bara på ytan av så gott som all mänsklig problematik. Och den skapar bara mer oförståelse och stridigheter, och är som jag ser det, till sin natur ofta helt ointresserad av att gå till botten av förståelse, orsaker och verkan.

Jag ser INTE POLARISERING mellan könen, eller mot bättre vetande, svart – vita tankesätt som lösningen på ojämlikhet  eller den nedsättande synen på kvinnor – jag gör inte det. Av den anledningen att det inte för “kvinnosaken” framåt, och öppnar vare sig ögonen, hjärtat  eller “huvet” på männen, så att de generellt får en bättre förståelse, eller en större motivation att lyssna till och engagera sig i jämställdhetsfrågor.

Istället, måste vi ta till oss betydligt mer av de kunskaper ur hela det register som visar hur “människan” i män reagerar, beter sig , fungerar och svarar på olika tilltal och omständigheter i mötet med kvinnor! Och det gäller inte minst  de FÖRVÄNTNINGAR som stereotypa könsschabloner skapar hos både män och kvinnor! Det får nämligen väldigt många män att leva upp till en, sen generationer förhatlig, igenkännbart sexistiskt,  manschauvinistiskt attityd mot kvinnor!

Som tur är finns det många män som är så kloka, mogna och modiga att de vågar bryta det här könsmönstret och som inser hur dumt det är. Och de ska ha stort beröm för det föredöme de är och mer borde vara för alla män!

Vi behöver tycker jag, mycket mer FÖRSTÅ hur, och varför, såna här gamla, tokdumma patriarkala översittarfasoner hos män gentemot kvinnor överlever och kvarstår, för att vi kvinnor ska kunna få veta vilka samtal och konfrontationer vi behöver ha, och vilka krav vi måste ställa. Vi behöver också  mötas oftare och närma oss varandra på ett mer ömsesidigt och fredligt sätt för att kunna stärka kvinnors rätt och genomföra jämställdhet överallt i samhället.

Och kanske är det också nödvändigt att lyfta upp frågan om män i allmänhet verkligen känner sig hotade av starka, självständiga kvinnor, och därför än mer blåser upp sin kaxiga “manlighet”, men inte vågar erkänna det, och behöver få prata om det med lyssnande kvinnor, precis som de måste lyssna till oss…! Och så behöver vi få veta om de egentligen mår så bra, lite oftare, för män som inte gör det använder sig gärna av den makt som sen väldigt länge, följt med den konserverade, stereotypa mansrollen i olika kontakter med kvinnor.

 Så går det aldrig att blunda för det faktum, att FÖRSTÅELSE är det som alltid måste komma först i ett bra förändringsarbete, näst efter KUNSKAP och RESPEKT!

 

 

annsandrum

Jag heter Ann, och i mitt Andliga Rum är du varmt välkommen att stiga in! Där kommer du att möta mig i valda delar av min vardag och du kommer garanterat att få ta del av mina bakåtblickar i ett bitvis ganska brokigt liv med mycket glädje men också med en del uppförsbackar. Jag är utbildad undersköterska med lång erfarenhet av möten med människor. Under åren har jag studerat vårdvetenskap, undervisat lite i Kris - och sorgearbete och alltid jobbat hårt för att förbättra och utveckla vård och omsorg av äldre och demenssjuka. med egna koncept har jag också föreläst i ämnet. Under de senaste åren jobbade jag en tid som diakonassistent inom Svenska kyrkan. Jag har alltid skrivit i olika former och är intresserad av andliga och filosofiska frågor och tar gärna ner dem på ett vardagligt plan för att få livsbränsle.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *